آموزش تغییر و بازیابی پسورد اپل آیدی


Posted June 15, 2016 by powerweb

برای اینکه شما بتوانید پسورد اپل‌آیدی خود را تغییر دهیدی

 
روش اول: در خواست ارسال لینک ریست پسورد به ایمیل اپل‌آیدی

قدم اول

ابتدا از طریق مروگر دیوایس یا کامپیوتر خود وارد آدرس appleid.apple.com شوید و گزینه Forget Apple ID or Password را انتخاب کنید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم دوم

حال در این مرحله در کادر موجود اپل‌آیدی خود را وارد کرده و برروی Continue کلیک نمایید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم سوم

در این مرحله با انتخاب Get an email تعیین کنید که لینک ریست پسورد به ایمیل اپل‌آیدی‌تان ارسال شود و سپس برروی Continue کلیک نمایید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم چهارم

با پشت سر گذاشتن مرحله قبل اپل پیغام Password reset email sent را به شما نشان خواهد داد ، حال وارد ایمیل خود شده و ایمیل ارسال از سوی اپل را باز کرده و گزینه‌ی Reset now را انتخاب کنید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم پنجم

با انتخاب گزینه‌ی Reset now در ایمیل پنجره جدیدی در مروگر باز شده دو کادر جهت وارد کردن پسورد جدید نمایان می‌شود ، پسورد جدید را وارد کرده و گزینه‌ی Reset Password را انتخاب کنید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم ششم

تبریک رمز عبور اپل‌آیدی شما با موفقیت تغییر کرد. اکنون نیاز است توسط رمز عبور جدید وارد اپ استور دستگاه خود شوید و در صورتی که از شما درخواست verify شد ، بر روی ok یا verify کلیک کنید ، تا وراد صفحه payment شوید.

روش دوم: ریست کردن پسورد اپل آیدی با سوالات امنیتی

قدم اول

در این مرحله طبق قدم اول و دوم روش اول پیش بروید.

قدم دوم

با انتخاب Answer security questions تعیین کنید که از طریق سوالات امنیتی قصد ریست کردن پسورد اپلی‌آیدیتان را دارید و سپس برروی Continue کلیک نمایید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم سوم

با پشت سر گذاشتن مرحله قبلی در این مرحله از شما خواسته می شود تاریخ تولد خود را که در هنگام ساخت اپل‌آیدی تعیین کرده اید را وارد کنید. پس از وارد کردن سوالات امنیتی برروی Continue کلیک نمایید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم چهارم

حال با رسیدن به این مرحله از شما خواسته می ‌شود به سوالات امنیتی اپل‌آیدی خود که هنگام ساخت وارد کرده اید پاسخ دهید ، پس از پاسخ به سوالات امنیتی Continue را انتخاب کنید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم پنجم

در اینجا دو کادر جهت وارد کردن پسورد جدید نمایان میشود ، پسورد جدید را وارد کرده و گزینه‌ی Reset Password را انتخاب کنید.

آموزش تغییر پسورد اپل آیدی
قدم ششم

تبریک رمز عبور اپل‌آیدی شما با موفقیت تغییر کرد. اکنون نیاز است توسط رمز عبور جدید وارد اپ استور دستگاه خود شوید و در صورتی که از شما درخواست verify شد ، بر روی ok یا verify کلیک کنید ، تا وراد صفحه payment شوید.

منبع: اپراتک
مخاطب
https://mokhaatab.com/
-- END ---
Share Facebook Twitter
Print Friendly and PDF DisclaimerReport Abuse
Contact Email [email protected]
Issued By [email protected]
Website مخاطب
Country Iran (Islamic Republic of)
Categories Textile
Tags مخاطب
Last Updated June 15, 2016