กองทุนรวมคืออะไรข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมมีอะไรบ้างติดตามผลการดำเนินการได้ที่นี่


Posted March 9, 2021 by kainblacks

กองทุนรวมคืออะไร ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมมีอะไรบ้าง การการลงทุนโดยตรง กับ การลงทุนผ่านกองทุนรวมมี – ข้อดี และ ข้อเสียอย่างไร ประเภทของกองทุนรวม ติดตามผลการดำเนินการได้ที่นี่ กองทุนรวม | Principal Asset Management.

 
กองทุนรวมคือการระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเพื่อจัดตั้งกองทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการลงทุนมาบริหารเงินทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุนเพื่อให้ได้ผลตอบเเทนเเละนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละราย

ผู้จัดการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเรียกสั้นๆว่าบลจ. มีทั้งบริษัทที่แยกมาจากสถาบันการเงินและประกันชีวิตอาทิเช่นบลจ.พรินซิเพิลก็เป็นหุ้นส่วนกับธนาคาร CIMB ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ปัจจุบันมีสำนักงาน19 แห่งทั่วทั้งเอเชียออสเตรเลียยุโรปละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือ

กองทุนรวมที่ principal ให้การดูแลมีทั้ง
- กองทุนรวมตราสารทุนคือกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆเช่นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหลักทรัพย์
- กองทุนรวมตราสารหนี้คือกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้เช่นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจตั๋วเงินคลังบัตรเงินฝากของธนาคารตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินไปจนถึงหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงน้อย
- กองทุนรวมตลาดเงินคือ กองทุนนำเงินไปลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีกำหนดชำระเงินไม่เกิน 1 ปีจัดว่าเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นในผู้ลทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) คือกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ,เช่าหรือบริหารอสังหาริมทรัพย์นั้นๆเช่นโรงแรมรีสอร์ทโรงงานผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล
- กองทุนส่วนบุคคลคือกองทุนที่เน้นความเป็นส่วนตัวมีบลจ.เป็นผู้ดูแลจัดการบริหารรกองทุนโดยที่ผู้ลงทุนมีสิทธิ์ในการกำหนดนโยบายรายละเอียดในการลงทุนร่วมกันได้
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่เป็นเหมือนสวัสดิการที่นายจ้างจัดทำให้ลูกจ้างเป็นเงินสะสมให้กับลูกจ้างทั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองทุนรวมกับบลจ.พรินซิเพิลเป็นการเปิดโอกาสลงทุนในกองทุนต่างประเทศสินทรัพย์ต่างๆเช่นทองคำน้ำมันรวมไปถึงบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยีและการแพทย์

คุณสามารถเลือกจัดสรรเงินในพอร์ตลงทุนให้เหมาะสม เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงเเละสร้างความมั่งคั่งให้ทรัพย์สินของคุณงอกเงย ได้กำไรจากเงินปันผล (ถ้ามี) เเละลดหย่อนภาษีประจำปีด้วย

สนใจปรึกษารายละเอียดการลงทุนในกองทุนรวมติดต่อบลจ. พรินซิเพิล

https://www.principal.th/th/mutual-fundth
-- END ---
Share Facebook Twitter
Print Friendly and PDF DisclaimerReport Abuse
Contact Email [email protected]
Issued By thomasshaw9688
Country United States
Categories Business
Tags กองทุนรวม
Last Updated March 9, 2021