3 Miljövänliga Orsaker att Byta till en Torrtoalett.


Posted March 23, 2017 by davidrobert

Hanteringen av mänskligt avfall är ansvarigt för alla sorters föroreningar. Det är den största källan

 
Vi lever alla i världen, där en miljöförstöring är det största problemet. Och, det är dags att göra några stora förändringar som kan hjälpa till att minska föroreningarna och göra jorden grönare.
Torrkomposttoaletter är en av de bra stegen mot en grönare planet. Det är många fördelar med att installera en torrtoalett i parker, semesterhus etc. Men, visste du om det här? Självklart, några av er känner till detta och andra inte. Dessutom, har personerna även en förvirring om ifall det är ett hygieniskt val jämfört med en vanlig toalett.
Ok, om du med har samma ovisshet om torrtoaletten, då tyvärr har du helt fel. Den är inte bara smidig att använda, men den kan även ge miljövänliga resultat.
Här är 3 stora orsaker varför du skulle välja en torrtoalett-
Orsak #1 Mindre Användning av Vatten
25% av vattnet, används för att spola i toaletterna i varje hushåll. Om vi kalkylerar den dagliga procenten av vatten, då är det 200 litersper dag och 70.000 liters per år. När det kommer till att spara vatten, en installation av en torrtoalett för hemmet kan vara ett starkt steg att göra en stor förändring. Alla kan spara många gallons med vatten och det kommer att hjälpa till att lösa färskvattenproblemet.
Orsak #2 Mindre möjligheter för nersmutsning-
Hanteringen av mänskligt avfall är ansvarigt för alla sorters föroreningar. Det är den största källan som orsakar vattenföroreningar och medför många farliga sjukdomar. Det är säkert att 80% av sjukdomar är orsakade av förorenat vatten. Men, du har en chans att ändra denna situation. Torrtoaletten är speciellt utformad efter behovet för miljön.
Orsak #3 – Mindre förlust av näringsämnen-
Torrtoaletten är designad för återvinning av mänskligt avfall. Många människor vet inte att avfallet från vattentoaletter innehåller 90% med vatten. Och, den första och största uppgiften för en torrtoalett är att spara vatten och spara näringsämnen tillbaka till plantor. De komposterar allt avfall och tillverkar gödsel, vilket är idealiskt för plantor, buskar och gräs. Alla näringsämnen kan återanvändas och inget kommer att gå till spillo som kan orsaka föroreningar.
Det var allt!
Dessa tre orsaker är tillräckligt för att förklara de bästa fördelarna med en torrtoalett. Om du verkligen bryr dig om din planet, byt då till detta alternativ. Du kommer inte bara att spela en viktig roll för att rädda miljön, utan det kommer även minska din vattenräkning.
Så, är du redo att börja en förändring? Kom igen, och sträck ut din hand för att göra jorden grönare. Besök http://ekolet.com/ för den bästa design av torrkomposterande toaletter.
-- END ---
Share Facebook Twitter
Print Friendly and PDF DisclaimerReport Abuse
Contact Email [email protected]
Issued By Kalle Ylösjoki
Website EKOLET LTD
Country Finland
Categories Business
Tags utomhus komposttoalett , inomhus komposttoalett , torr komposttoalett
Last Updated March 23, 2017
Loading...